הרצאה בנושא: מחויבויותיו של יחיד בהליך חדלות פירעון