הרצאה בנושא: חוזים (הפרה, ביטול וסיכול) – בראי הקורונה