הרצאה בנושא: זכויות העובדים בעקבות יציאה לחל"ת - הגל השני