הרצאה בנושא: דרכי התמודדות של יחידים בקשיים כלכליים