הערות ועדת ביטוח לאומי לנוהל החירום שקבע הביטוח הלאומי