הוראת נוהל - תוקפם של אישורי עירייה ואישורי רשויות מקומיות

החברות והחברים עוה״ד מתבקשים להימנע ככל האפשר להגיע פיזית למשרדי לשכת הרישום בנצרת,
את רוב הפעולות ניתן לבצע במערכת המקוונת מרחוק גם צווים של בית הדין השרעי, ואין כל צורך להגיש בלשכה הטאבו, שאלות ניתן להפנות באמצעות הדוא"ל.