הבהרה בעניין ביטול דיונים והארכת מועדים ..

הבהרה בעניין ביטול דיונים והארכת מועדים ..
http://bit.ly/394bp9F