אלימות במשפחה

הרצאה ראשונה: אלימות במשפחה - היבטים חברתיים

הרצאה שנייה: אלימות במשפחה - היבטים משפטיים